top of page
Frame 10543.png

Contact  Us

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับระบบ HAUP Partner

 • HAUPCar คืออะไร
  HAUPCar คือระบบ carsharing ให้บริการเช่ารถรายชั่วโมงและปลดล็อครถผ่านมือถือสมาร์ทโฟน โดยผุ้ใช้งานสามารถเช่ารถใช้เสมือนรถส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเช่ารถที่สะดวกและลดมลภาวะ
 • HAUPCard ทำงานอย่างไร
  การนำเทคโนโลยี Carsharing Technology ขั้นสูงมาพัฒนาการให้บริการ ทำให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเป็นสมาชิก จองรถ ปลดล็อครถ รถทุกคันใช้ระบบ Push Start or Twist Start หมดห่วงเรื่องลืมกุญแจ
 • ทำไมถึงควรมี HAUPCard
  ในกรณีที่แบตมือถือหมด ลูกค้าสามารถนำบัตร HAUPCard ไปแตะตรงจุด scan บริเวณกระจกรถและเข้ารถได้เสมือนกุญแจรถอีกหนึ่งดอก เป็นอีกหนึ่งวิธีทำทำให้ทุกคนสบายใจยิ่งขึ้นในการใช้รถ
 • ทำไมถึงต้องมีการใช้บริการรายระยะทาง - กิโลเมตร
  เนื่องจากรถ HAUPCar นั้นเป็นรถที่รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 ในค่าบริการรายระยะทางเรียบร้อยแล้ว จึงแตกต่างจากรถเช่าทั่วไปที่ไม่ได้รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 การเก็บค่าบริการรายระยะทางนั้นจึงสะดวกสบายกว่าและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเติมน้ำมันเต็มถัง ทั้งนี้การใช้บริการรถคาร์แชร์ริ่งเป็นรถที่แบ่งปันกันใช้ จึงต้องเติมน้ำมันเผื่อการใช้งานคราวถัดไป ทางฮ้อปคาร์แนะนำให้เติมน้ำมันเมื่อต่ำกว่า 1/4 ของถัง นอกจากจะสะดวกแล้ว เหนือสิ่งอื่นในคุณจะได้รับรถที่รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย
ข้อมูลที่ให้ติดต่อกลับ
พนักงานที่ต้องการติดต่อด้วย
bottom of page