เงื่อนไขการยกเลิกการจองและนโยบายการคืนเงิน

**ปรับปรุงและมีผลใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

128/403 37Flr. Phayathai Plaza, Ratchathewi, Bangkok 10400

© Haupcar Company Limited 2020