เงื่อนไขการยกเลิกการจองและนโยบายการคืนเงิน

**ปรับปรุงและมีผลใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563