top of page

ปล่อยเช่ารถ รายได้ไม่หยุดเข้า
ไม่ส่งรถ ไม่ต้องขับ ไม่ต้องเสี่ยง
มีระบบป้องกันสูง

round-default-large.png
Ativ _ white-pearl-01.png

02-113-1155

White Mazda 2 (1).png

ปล่อยเช่ารถหารายได้

Check Yellow.png

หาเงินอีกช่องทาง

Check Yellow.png

มีเวลาเพิ่ม

Check Yellow.png

ไม่ต้องขับ

สนใจปล่อยเช่ารถ

แพลตฟอร์ม "HAUP" พร้อมส่งต่อ "โอกาส" ให้ทุกคนสามารถมีรายได้เสริมจากการปล่อยเช่ารถ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในทุกๆสถานการณ์ และเพิ่มเวลาว่างให้ทุกคนที่กำลังมองหาตัวช่วยการหาเงิน ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถให้ทุกคน ปล่อยเช่ารถได้สะดวก ปลอดภัย มีรายรับจากรถที่ไม่ได้ใช้งาน "HAUP" ร่วมสร้างรายได้ ให้สังคมอย่างยั่งยืน 

1746263210 (1).jpg
i1.png

ทีมงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ช่วยบริหารจัดการ ปล่อยเช่ารถ

ประสานงานให้กับเจ้าของรถ

i3.png

มีระบบปลดล็อครถอัจฉริยะ

สามารถปลดล็อกรถผ่านแอปฯ

ไม่ต้องนัดพบลูกค้า social distance

i2.png

สามารถเรียกดู rating คนใช้งาน

และเข้าถึงลูกค้ามากกว่า ร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายจาก HAUP

ประเภทการปล่อยเช่า

ค่าใช้จ่ายขั้นต้น ประกันภัยพาณิชย์

Packages.png

รายได้ที่ได้รับตลอดอายุสัญญาคำนวนจาก

รายรับขั้นต้น

-

ค่าแพลตฟอร์ม และค่าบริการ

x

ระยะเวลาการปล่อยเช่า (เดือน)

ความรู้สึก จากผู้ปล่อยเช่ารถในระบบ
บริการปล่อยเช่ารถยนต์ผ่าน application HAUP ให้เจ้าของรถสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งในช่วงที่ไม่ได้งานรถ เลือกปล่อยเช่าได้ทั้งรูปแบบ [Starter] และ [Pro]

HAUP-Partner-ฟีล์ม.png
HAUP-Partner-พรนิษา.png
bottom of page